O gabinecie

Adres Gabinetu

Szkolenia i praktyki

JAKIE SZKOLENIA WYBIERAĆ?

W ciągu ostatnich 40 lat bywałem na ponad 90 szkoleniach, konferencjach, sympozjach i kongresach naukowych. Uczestniczyłem w około 25 międzynarodowych, krajowych i zagranicznych sympozjach i kongresach w  charakterze aktywnego i biernego uczestnika. Eksponowałem też swoje opracowania (narzędzia pracy, metody, patenty, wzory użytkowe) na  kilkunastu wystawach w kraju i za granicą. Od ponad trzydziestu lat prowadzę praktyczne szkolenia logopedów. Podejmuję ten temat na prośbę logopedów poszukujących efektywnych szkoleń.

Podczas konferencji bywałem świadkiem najczęściej kilkunastominutowych prezentacji tematów, nie zawsze spójnych treściowo z tematem konferencji. Rzadko był czas na zadanie pytań i na konstruktywną dyskusję. W ostatnich latach odnotowuję coraz większą komercjalizację szkoleń i konferencji zwanych naukowymi. Ten fakt odnotowuje się w  różnych specjalnościach. Tę wiadomość potwierdzają koledzy, którzy do  dzisiaj pracują na uczelniach.

Coraz częściej widywałem spłaszczenie i spłycenie naukowości. Wielu wystąpieniom i treściom brakowało znamion naukowości, innowacyjności i  kreatywności. Przedstawiano banalne prawdy, powszechnie znane fakty i  wygłaszano mało odkrywcze tezy. Rola prowadzących bloki tematyczne (przewodniczących) najczęściej sprowadzała się do pilnowania limitów czasowych i do odczytywania nazwisk kolejnych referentów.

Bywało, że wobec trudności ze znalezieniem chętnych na takie konferencje, obligowano studentów do obowiązkowej obecności. Bywało, że zapraszano jednego lub dwóch gości z zagranicy, by nazwać konferencję naukową i  międzynarodową. Nie były to osoby topowe w swojej specjalności w swoim kraju, a znajomi znajomych.

Co sprawia, że organizuje się takie konferencje, które dzisiaj trudno nazwać naukowymi?Przecież można zaliczyć pobyt na konferencji bez  osobistego stawiennictwa. Wystarczy zapłacić za udział, a już znaleźć się można na liście uczestników i otrzymać punkty, gdy jest się pracownikiem uczelni lub certyfikat, który niczego nie dowodzi. Wielu zwracało uwagę na to, że niektórzy organizatorzy szkoleń i konferencji każą płacić za udział także tym, którzy wykłady i referaty przygotowują. Co za paradoks! To przecież chore. Za to, że chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, każe się im płacić??? Płacić powinni ci, którzy z tej wiedzy korzystają. Czyżby owi organizatorzy nie potrafili liczyć? A może brakowało im zwykłej kinder sztuby. (Motto urzędnika: tu nie ma kultury, tu są procedury).Taką roszczeniową postawą można zarżnąć niejedną cenną inicjatywę, koncepcję i pomysł. Można zniechęcić do dzielenia się z innymi swoimi odkryciami i  dorobkiem zawodowym. Można zdeprecjonować czyjś dorobek i obniżyć wartość samej nauki. Czy tak jest w krajach Zachodu? A może ten zwyczaj to spadek po socjalistycznych czasach.

Kto się na taki rodzaj szkoleń daje nabierać? Są to najczęściej młode osoby, które nie potrafią odróżnić banału od innowacyjności, prawdy od  pozornej prawdy, faktu naukowego od pseudonaukowego. Są to też osoby, głodne umiejętności praktycznych, których nie nabyli podczas studiów. Są wabieni ćwiczeniami i zajęciami warsztatowymi. To z takich osób organizatorzy pseudokonferencji naukowych tworzą gawiedź, która sponsoruje ich mitingi.

Uczestniczą w nich z konieczności pracownicy uczelni, gdyż ich aktywność szkoleniowo-konferencyjna też jest premiowana punktami, podobnie jak i  publikacje.

Na tego rodzaju szkoleniach bywają też osoby, które widzą potrzebę spotkań towarzyskich.

Gdy na zagadnienie szkoleń popatrzeć przez lupę, to widać ukryte i  zamaskowane intencje komercyjne, przedmiotowe traktowanie uczestników (czytaj słuchaczy) oraz okazje do wylansowania siebie lub swoich podwładnych (magistrów, doktorów, którzy ciułają punkty). Widać, że na  takich spotkaniach są realizowane cele pozanaukowe.

Psychologowie zajmujący się rozwojem (sprzedawców) na użytek określonej branży, twierdzą, że wszystko jest sprzedażą, że każda relacja człowieka z  człowiekiem jest sprzedażą. Co, zatem, sprzedać chcą organizatorzy, już coraz częściej, pseudonaukowych szkoleń? Jakie „dobra” chcą nam wcisnąć i  jakie cele osiągnąć? Po pierwsze, wiele osób chce się wylansować, chce zaistnieć na obszarze danej dziedziny – i nie ma nic w tym nic złego. Tylko z jakim towarem przychodzą do słuchacza i z jakiej jakości usługą? Po drugie, niektórym, w ich nieświadomości chyba, wydaje się, że głoszą odkrywcze prawdy i przekazują nowe idee. Jeśli nie ma się nic nowego, odkrywczego, świeżego do zakomunikowania, to powinno się siedzieć cicho – mawiał mi kiedyś prof. B. Komorowski. Nie należy obrażać słuchaczy, przekazując im banały, znane fakty i nieświeże informacje. W nauce nie chodzi o to, aby o niej umieć mówić, ale żeby mieć w niej coś do powiedzenia (Ryszard Klimczak). Kto śledzi daną dziedzinę nauki i jest na bieżąco z postępami na świecie wie, że czasem bywa tak, iż ktoś nam próbuje sprzedać nieświeże jajka. Bywają i tacy, którzy bojąc się zająć własnego stanowiska, nadmiarowymi cytatami uznanych autorytetów, próbują obronić wygłaszane tezy. Takiego chciałoby się zapytać: a gdzie jest twój wkład w formułowanie tez i dochodzenie do prawdy? O takich mówi satyryk: „ma wiele myśli w głowie, ale wszystkie w cudzysłowie”. Z ubolewaniem stwierdzam, że takie zdewaluowane szkolenia mają swe odzwierciedlenie w poziomie obecnego kształcenia, o czym ze smutkiem komunikują mi koledzy wykładowcy i odbywający u mnie praktyki.

Wobec powyższego, co należy robić i gdzie się udać, aby pomnożyć swoje kompetencje i umiejętności praktyczne? Sadzę, że nie chcesz pozostawać wśród gawiedzi, która opłaca niewiele warte szkolenia, że jesteś osobą, która szuka umiejętności praktycznych.

Jak świat światem, praktyka jest nauczycielem wszystkiego (Juliusz Cezar). Kropla praktyki znaczy więcej niż morze teorii. Zatem, praktyki należy uczyć się od doświadczonego i refleksyjnego, skorego do dzielenia się wiedzą praktyka. U boku takiego wzbogacisz swoje umiejętności radzenia sobie w rzeczywistości zawodowej, staniesz się pewniejszy w wykonywaniu swej profesji i radośniejszy z powodu uzyskiwanych efektów. Taki wskaże ci mielizny twojej profesji, pola minowe, zasieki i sposoby radzenia sobie z trudnymi przypadkami, o  których nie usłyszysz na uczelni, ani na mitingach zwanych konferencjami. U takiego poznasz procedury, techniki i narzędzia wspierające twoje poczynania. U takiego dostrzeżesz metaumiejętności, których wpływ jest niebagatelny na efektywność poczynań terapeutycznych. W takie szkolenia warto inwestować, gdyż takie zwrócą się wielokrotnie i  wykreują inny poziom usług, dostępnych tylko nielicznym.

Skoro kropla praktyki znaczy więcej niż morze teorii, to ta kropla musi więcej kosztować. Jednak jej koszt zwróci się wielokrotnie w praktyce zawodowej, gdyż zaowocuje lepszą renomą usług, liczniejszą klientelą, lepszymi i szybszymi rezultatami, większą satysfakcją z wykonywanego zawodu i większymi dochodami. To tyle i aż tyle. Jeśli wydatkowałeś pieniądze i przeznaczyłeś czas na dojazdy, na zdobycie dyplomu, to  koleją rzeczy jest mądre zainwestowanie w efektywne szkolenia praktyczne. Bez nich twoje usługi będą jałowe, frustrujące, chybione, mało efektywne. Będą niczym potrawa bez przypraw, niczym płaskie naczynie pozbawione głębi, puste niczym wydmuszki jajek. Będą drogą do  celu po omacku, będą dochodzeniem lub nie dochodzeniem do celów metodą prób i błędów. Po co tak czynić, skoro można korzystać z doświadczeń innych, chcących dzielić się swoim doświadczeniem. Twoje szkolenia praktyczne nie tylko zaowocują wyższymi dochodami, ale będą twoim wyróżnikiem wśród specjalistów. Znajdziesz się wśród elitarnej grupy takich, którzy szkolenia praktyczne odbyli. Twoje usługi będą zasługiwały na miano prestiżowych, osobliwych i elitarnych, gdyż staną się wyjątkowe i ponadprzeciętne. Z takich usług wielu zechce skorzystać. O twoich usługach zaczną mówić: efektywne, wyjątkowe, kompetentne, na  wysokim poziomie, elitarne, z górnej półki. One wyróżnią cię na tle konkurencji i zwiększą satysfakcję z wykonywanego zawodu, czyniąc cię topowym w swojej specjalności. Niech wiedza doświadczonego praktyka będzie dla ciebie elewatorem i trampoliną do sukcesów.

Pamiętaj! Zainwestowanie w dobre szkolenia praktyczne, to najwartościowsza inwestycja twojej kariery zawodowej. Ucz się od najlepszych. Szukaj takich szkoleń, w których będziesz mieć możliwość uczestniczenia w całym procesie terapeutycznym, od diagnozy aż po ostatni etap terapii. Szukaj wokół siebie sprawdzonych, refleksyjnych specjalistów i takich praktyków, którzy słyną z rzetelności, solidności i kreatywności.

Sadzę, że nie chcesz należeć do grona malkontentów i frustratów po pięćdziesiątce, którzy w odpowiednim czasie nie umieli lub nie chcieli skorzystać z nadarzających się okazji do ubogacenia swego warsztatu pracy.


Zobacz i wysłuchaj opinii oraz dowiedz się czegoś więcej o efektywnych szkoleniach.

http://www.demostenes.pl/dla-specjalistow/o-gabinecie/opinie-o-szkoleniach
http://www.demostenes.pl/dla-specjalistow/o-gabinecie/szkolenia-i-praktyki
http://www.demostenes.pl/dla-specjalistow/specjalista/nominacja
http://www.demostenes.pl/dla-specjalistow/specjalista/o-specjaliscie
http://www.demostenes.pl/dla-specjalistow/specjalista/charakterystyka-zawodowa
http://www.demostenes.pl/dla-specjalistow/specjalista/charakterystyka-osobowa
http://www.demostenes.pl/dla-specjalistow/specjalista/u-dobrego-specjalisty
http://www.demostenes.pl/dla-specjalistow/pytania-do-logopedow/gdzie-odbywac-szkolenia-praktyczne



 

Praktyki, szkolenia i wykłady w Gabinecie Logopedycznym "Demostenes" są prowadzone przez specjalistę, który odbył staże, szkolenia i praktyki w zagranicznych i krajowych ośrodkach szkoleniowych, który chętnie dzieli się swoim doświadczeniem z innymi specjalistami. Prowadzi je osoba, która ma ponad 33 lata doświadczeń zawodowych (w tym ponad 25 lat w gabinecie prywatnym). Ma osiągnięcia publikatorskie, wynalazcze, projektowe, szkoleniowe. Traktuje swoją pracę z pasją i ma ponadprzeciętne rezultaty terapeutyczne. Prowadzi je Antoni Bochniarz, o którym więcej tutaj >>.

Tego nie usłyszysz podczas studiów




Szkolenia logopedyczne - opinie





Co wyróżnia te praktyki i szkolenia od tych, z którymi spotykają się logopedzi powszechnie podczas konferencji i zbiorowych mitingów? Co czyni je unikalnymi? Co sprawia, że uczestnicy szkoleń mają wiele satysfakcji zawodowych z pobytu u Antoniego Bochniarza? Dlaczego na szkolenia do Antoniego Bochniarza przybywają specjaliści z zagranicy?

Oto te wyróżniki i walory szkoleń:
 • Szkolenia, konsultacje i praktyki odbywają się w kameralnych warunkach, indywidualnie lub w grupach nie większych niż 3 osoby.
 • Są przystosowane do poziomu, doświadczenia i zapotrzebowania szkolącego się. Szkolący się sam wybiera temat, który go interesuje lub korzysta z sugestii prowadzącego.
 • Są bogato ilustrowane przykładami z praktyki i oparte o realia tejże.
 • Oddają klimat spotkań indywidualnych z pacjentem, jak i z zajęć grupowych.
 • Pozwalają na odkrywanie swoich niedostatków w zakresie umiejętności praktycznych, gdyż szkolenia to nie egzamin; egzaminem jest rzeczywistość zawodowa.
 • Przekazywane są te wiadomości i te umiejętności, które rzeczywiście mają związek z praktyką, bez obciążania słuchacza balastem zbędnych wiadomości.
 • Szkolący korzysta z bogatej wideoteki, gromadzonej przez 15 lat, w celu przybliżenia realiów praktyki.
 • Dzieli się swoimi najbardziej sprawdzonymi metodami i osiągnięciami, nie epatując słuchacza modnymi nowinkami, czy pozornymi efektami, nie zatajając ważnych dla praktyki elementów.
 • Szkolący wskazuje na mielizny, bariery, meandry i trudności pracy terapeutycznej oraz wskazuje, jak radzić sobie w takich realiach.
 • Szkolenia dają możliwość zetknięcia się z bogatym zapleczem narzędziowo-metodycznym i nabycia umiejętności posługiwania się nim bezpośrednio u autora projektu i opracowania metodycznego.
 • Podczas szkoleń i praktyk słuchacze mogą dowiedzieć się o tym, o czym nie mówi się na uczelniach.
 • Podczas praktyk i szkoleń, ich uczestnicy mają możność konsultowania przypadków ze swojej aktualnej praktyki.
 • Odbywający praktyki i szkolenia i słuchacze wykładów mają możliwość przekonać się, jak w praktyce integruje się wiedzę o człowieku i o sposobach pomagania mu z pozycji wielu dyscyplin. Zobacz link WYKŁADY (tabela filmów na VHS i DVD oraz tematyka szkoleń w linku SZKOLENIA).
Ponadto, po szkoleniach w gabinecie Demostenes:
 • możesz zwiększać swoją motywację do pracy, do ubogacania swoich narzędzi i warsztatu pracy;
 • możesz kompensować braki kształcenia uczelnianego w zakresie umiejętności praktycznych;
 • poszerzysz paletę twoich możliwości pomagania;
 • zwiększysz pewność siebie w roli zawodowej i szacunek do siebie samego;
 • poznasz klimat, koloryt i atmosfer zajęć indywidualnych i grupowych;
 • poznasz to, co robisz dobrze oraz to, co należy poprawić i zmodyfikować;
 • twoje usługi (świadczenia) staną się bardziej profesjonalne;
 • podczas szkoleń masz możliwość uczenia się na cudzych błędach;
 • będziesz z większą przyjemnością i kreatywnością traktować swoje obowiązki zawodowe;
 • zbudujesz i rozwiniesz motywację wewnętrzną do większego zaangażowania w pracę;
 • staniesz się bardziej kreatywny i asertywny w pełnieniu swojej roli zawodowej;
 • dowiesz się, jak zaktywizować pacjenta i odciążysz się od wysiłku głosowego;
 • szybciej poznasz luki, meandry, braki, możliwości, ograniczenia swojej profesji i o wiele szybciej dojdziesz do sprawności zawodowej;
 • poznasz cele realne do osiągnięcia;
 • dowiesz się, jak ułatwić sobie pracę i jak podwyższyć jej efektywność;
 • wyjdziesz z cienia swej profesji;
 • poznasz wiele naturalnych metod terapii jąkania oraz niespotykane gdzie indziej sposoby radzenia sobie z realiami praktyki;
 • będą ci wskazane bariery, rafy koralowe i pola minowe praktyki terapeutycznej.
Specjalisto!!
Ty potrzebujesz takich szkoleń, gdyż:
 • zasługujesz na takie szkolenia;
 • skoro zainwestowałeś w zdobycie dyplomu (powiedziałeś A), czas zainwestować w praktykę (powiedzieć B);
 • nie musisz dochodzić do efektów metodą prób i błędów, gdyż możesz skorzystać z doświadczeń szkolącego;
 • zasługujesz na to, by wejść do wąskiego grona osób, które takie szkolenia odbyły (zobacz opinie);
 • po szkoleniach możesz zacząć profesjonalnie świadczyć usługi;
 • możesz inaczej i lepiej budować swój wizerunek zawodowy;
 • możesz poszerzać i zwiększać klientelę swego gabinetu;
 • możesz opuścić ligę przeciętniaków i czerpać satysfakcję z wykonywanego zawodu;
 • możesz pomnożyć swoje osiągnięcia zawodowe i finansowe;
 • możesz zacząć częściej, niż to było dotychczas, zamieniać łzy w radosny uśmiech swoich podopiecznych;
 • możesz odnieść sukces zawodowy, który korzystnie zabarwi twoją codzienność.
Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu różnych pomocy do praktyki, udział w prowadzonych szkoleniach jak również prowadzenie szkoleń zbiorowych i indywidualnych, wizytowanie różnych placówek w kraju i zagranicą, przekonują mnie, że nie zawsze dobre wyposażenie poradni oznacza dobre świadczenie usług. Bywa bowiem tak, że sprzęt techniczny nie jest wykorzystywany zgodnie z instrukcją, używa się go w wąskim zakresie, bez wykorzystania wszystkich funkcji. Zdarza się i tak, że stare nawyki, brak przeszkolenia praktycznego stoją na przeszkodzie do wykorzystywania tego, co może dać aparaturowe wspomaganie terapii.

Rutyna - która jest wrogiem wszelkiego postępu – oraz lęk, to główne powody niedostatecznego wykorzystania sprzętu w praktyce. Dodatkowym powodem jest brak przeszkolenia w zakresie użytkowania zakupywanego sprzętu. Dlatego logopedom, kupującym u mnie pomoce, proponuję szkolenia praktyczne także w zakresie metodyki wykorzystywania nabywanego sprzętu. Poniżej zamieszczam tematykę szkoleń odbywanych w Gabinecie „Demostenes” dla logopedów, którzy odczuwają niedostatek kształcenia praktycznego oraz dla tych, którzy pragną wzbogacić swój warsztat pracy i mieć więcej satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Specjalisto! Nie pozostawaj w tyle za konkurencją. Nabywając umiejętności praktyczne, inwestujesz w swoją życiową pomyślność i sukces. Nie odbieraj nadziei tym, którzy szukają u ciebie pomocy.

Tematyka szkoleń:
 1. Metodyczne aspekty korekcji zaburzeń dyslalicznych - 5 godz
 2. Metodyczne aspekty korekcji mowy nosowej - 3 godz.
 3. Zasady postępowania w reedukacji chorych z afazją - 3 godz.
 4. Podstawy postępowania logopedycznego w pracy z niedosłyszącymi - 5 godz.
 5. Usprawnianie motoryki języka - 3 godz.
 6. Zasada polisensorycznego oddziaływania w korekcji zaburzeń mowy przy wykorzystaniu różnych pomocy - 3 godz.
 7. Komputerowy system wspomagania diagnostyki i terapii logopedycznej - 10 godz.
 8. Aparaturowe wspomaganie logoterapii - 12 godz.
 9. Jak efektywnie i w pełni wykorzystać w praktyce: echo-repetytor, stymulator logopedyczny, instrumentarium nr 1 i nr 2, echo-wibrator, wibrator, analizator, rezonator oraz materiał na kasetach magnetofonowych - 25 godz.
 10. Aparaturowe metody wspomagania terapii jąkania z wykorzystaniem:
  programów komputerowych - 12 godz.
  relaksatora - 5 godz.
  psychorelaksometru - 5 godz.
  mini-echa - 2 godz.
  echo-repetytora - 8 godz
  echo-wibratora - 2 godz.
  maskera - 1 godz.
  metronomu - 1 godz.
 11. Metoda gestykulacyjna w terapii jąkania - 4 godz.
 12. Środki pierwszej pomocy w terapii jąkania - 4 godz.
 13. Relaksacja w terapii jąkania i narzędzia pomocne w niej - 8 godz.
 14. Metody zmniejszania lęku związanego z wypowiadaniem się - 3 godz.
 15. Aspekty terapeutyczne zajęć grupowych i sprawdzianów terenowych - 6 godz.
 16. Różne metody terapii jąkania (ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne, relaksacja, desensytyzacja, elementy różnych metod psychoterapeutycznych, hipnoza, gestykulacja) - 15 godz

© 2009 Demostenes | realizacja: mbmprojekt.pl & go2net.pl