Produkty

Pozwólmy kusić się dobrem

Książka jest zbiorem felietonów częściowo publikowanych w takich czasopismach, jak: Apostolstwo Chorych, Powiernik Rodzin, Nasze Inspiracje, Gość Niedzielny. Weryfikacja treści aż czterech zespołów redakcyjnych oraz przychylne opinie czytelników ośmieliły autora do zebrania swoich publikacji w jedno dzieło.

Książka pisana w konwencji świeckiej z pozycji człowieka, który poszukuje wartości uniwersalnych, ponadwyznaniowych, który szuka odpowiedzi na pytania, jak żyćco jest w życiu ważne. Autor starał się wybrać różne tematy, by nie nużyć czytelnika monotematycznością. Zachęca czytelnika do pójścia drogą swoich refleksji, które pomogą uładzić życie, zastanowić się nad jego pewnymi aspektami, nadać właściwą rangę problemom. Wybrał krótką formę przekazu różnych tematów, by materiał był łatwy w percepcji, by czytelnik mógł sobie dawkować poznawanie tropów jego myśli. Jest to druga książka, której treści podejmują zagadnienia związane z wartościami. Pierwszą „Świat różnych wartości” opublikowało Wydawnictwo Michalineum.
powrót

© 2009 Demostenes | realizacja: mbmprojekt.pl & go2net.pl