Produkty

Utensylia logopedyczne

Jest to pierwsza w Polsce książka, która podejmuje temat pomocy logopedycznych, czyli narzędzi służących do rehabilitacji procesu komunikatywnego. Książka jest albumem, przewodnikiem i informatorem o pomocach, którymi można wzbogacić swój warsztat pracy i efektywniej pomagać. Podano w niej krótką charakterystykę funkcjonalną proponowanych pomocy, wzbogacono opisy kilkudziesięcioma kolorowymi ilustracjami oraz uporządkowano materiał w grupach, odnoszących się do poszczególnych jednostek diagnostycznych. Tabelaryczne zestawienie jednostek diagnostycznych i czynności logopedycznych oraz przyporządkowanie im określonych pomocy, czyni tę książkę wielce użyteczną i pomocną nie tylko w pracy początkujących logopedów. Ułatwia ponadto dokonywania zakupów. Jest napisana przez logopedę, który projektuje, opracowuje i wdraża do praktyki różne urządzenia od ponad dwudziestu pięciu lat.
powrót

© 2009 Demostenes | realizacja: mbmprojekt.pl & go2net.pl