Produkty

Analizator głosek

Analizator głosek - to inaczej wskaźnik poprawności artykulacyjnej głosek automatyzowanych (syczących, szumiących, dźwięcznych).Umożliwia ćwiczenie bez koniecznej na tym etapie obecności logopedy, odciąża głosowo logopedę i motywuje dziecko do pracy. Umożliwia dostrojenie aparatu do indywidualnych parametrów głosu dziecka.Nowa konstrukcja analizatora w kilku opcjach:

a. analizator głosek + metronom + relaksator. (Zastosowania: automatyzacja głosek dentalizowanych i różnicowanie tych głosek oraz udźwięcznianie głosek bezdźwięcznych, rytmizacja mowy w terapii jąkania, terapia jąkania i terapia nerwic).

b. analizator głosek + diodowy wskaźnik natężenia. (Zastosowania: automatyzacja głosek dentalizowanych i różnicowanie tych głosek oraz udźwięcznianie wymowy głosek bezdźwięcznych, praca z osobami niedosłyszącymi).

c. analizator w wersji podstawowej + rezonator (Zastosowanie: tak jak w punkcie b + praca z niedosłyszącymi.

d. analizator + echo + metronom. (Zastosowanie: zaburzenia dyslaliczne + terapia jąkania i tachylalii).

e. analizator + echo + metronom + masker + wskaźnik cyfrowy i diodowy + relaksator. (Zastosowania: zaburzenia dyslaliczne + terapia jąkania i tachylalii, rytmizacja mowy, diagnozowanie jąkania i prowokowanie do wysiłku głosowego).

W naszej ofercie jest także specjalny analizator głosek przeznaczony dla osób z zaburzeniami dyslalicznymi i przystosowany jest do pracy z osobami niedosłyszącymi i niedowidzącymi. Pozwala odbierać informacje zwrotne (oceniać postępy) przy udziale wzroku, słuchu i dotyku.
powrót

© 2009 Demostenes | realizacja: mbmprojekt.pl & go2net.pl