Produkty

Domino logopedyczne

Domino logopedyczne to sylabowa układanka uwzględniająca potrzeby praktyki. Ma na celu utrwalać głoski w wymowie i w pisowni, ma kształtować postawę kreatywną ćwiczącego (kreatywność słowotwórcza), ma uczyć bawiąc. Pomoc ta może być wykorzystywana do ćwiczeń indywidualnych, jak i w grupie. Może być użytkowana już od szóstego roku życia oraz przez dzieci starsze z trudnościami w analizie i syntezie sylabowej oraz przez te, które są na etapie automatyzacji wymowy głosek szumiących, syczących oraz głoski "r".

Pomoc jest przewidziana do zastosowań w gabinetach logopedycznych, w  przedszkolach, w zespołach reedukacyjnych i wyrównawczych.

powrót

© 2009 Demostenes | realizacja: mbmprojekt.pl & go2net.pl