Produkty

Stymulator logopedyczny

Stymulator logopedyczny (Nowa, VI wersja urządzenia do polisensorycznego oddziaływania, która integruje funkcje użytkowe wielu aparatów. Jego funkcje zostały opisane w książce "Gdy masz dziecko z wadą wymowy". Jest ono najbardziej zintegrowanym i najbogatszym funkcjonalnie urządzeniem gabinetu logopedycznego, którego przydatność potwierdza się w wielu różnych jednostkach diagnostycznych).Stymulator logopedyczny jest przydatny w reedukacji chorych z afazją, w usprawnianiu i stymulowaniu rozwoju mowy, w usprawnianiu motoryki języka (opóźniony rozwój mowy, porażenie mózgowe),w korekcji rotacyzmu, w pracy z niedosłyszącymi i jąkającymi się oraz w korekcji mowy nosowej i w diagnozowaniu stopnia zautomatyzowania ćwiczonych głosek. Właściwością aparatu jest możliwość jednoczesnego wybiórczego oddziaływania bodźcami elektrycznymi (prądy podprogowe), mechanicznymi, akustycznymi, wibracyjnymi i wizualnymi.
powrót

© 2009 Demostenes | realizacja: mbmprojekt.pl & go2net.pl