Założyciel firmy

Charakterystyka zawodowa

 1. Studia
  • Studia logopedyczne ukończone w 1972 r., UMCS Lublin.
  • Podyplomowe Studium Logopedii ukończone w 1977 r., UMCS Lublin.
 2. Szkolenia, kursy za granicą i w kraju
  • Pobyt w Ambulatorium dla Osób z Zaburzeniami Mowy i Głosu w Grazu (Austria), 1984 r.
  • Kurs z zakresu hipnoterapii w Akademii Medycznej w Krakowie, 1985 r.
  • Stypendium Europejskiej Fundacji Pomocy Intelektualnej i szkolenie praktyczne w Szpitalu Akademickim w Utrechcie oraz wizytowanie placówek logopedycznych w Amsterdamie (Holandia), 1986 r.
  • Wizytowanie placówek logopedycznych Ostrawy (Czecho-Słowacja), 1986 r.
  • Wizytowanie placówek logopedycznych Zagrzebia (Jugosławia), 1987 r.
  • Szkolenie w zakresie psychoterapii i wizytowanie placówek logopedycznych Pragi (Czecho-Słowacja), 1987 r.
  • Szkolenie w zakresie terapii behawioralnej w Zakładzie Psychologii Medycznej i Psychoterapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (Warszawa), 1988 i 1989 r.
 3. Inne aspekty rozwoju zawodowego
  • Uczestniczył w 35 krajowych i w 25 międzynarodowych spotkaniach zawodowych.
  • Prezentował 26 referatów podczas naukowych spotkań.
  • Uczestniczy w szkoleniach Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 4. Dorobek wynalazczy i wdrożeniowy
  • Od 1976 r. zgłosił 11 patentów, wzorów użytkowych i wniosków racjonalizatorskich.
  • Wdrożył do praktyki kilkadziesiąt pomocy logopedycznych.
 5. Dorobek publikatorski
  Jest autorem 102 publikacji (opracowań metodycznych, instrukcji, referatów, artykułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym) oraz książek:
  • "Nie tylko o jąkaniu",
  • "Świat różnych wartości",
  • "Gdy masz dziecko z wadą wymowy",
  • "Dlaczego jesteś sama?",
  • "Różne oblicza jąkania i sposoby pomagania jąkającym się",
  • "Instrumentarium logopedyczne nr 1 i 2",
  • "Pozwólmy kusić się dobrem",
  • "Ilustracje logopedyczne",
  • "Uwolnij się od jąkania",
  • "Utensylia logopedyczne",
  • "Próbując zrozumieć człowieka",
  • "Niejawne strategie w terapii jąkania".
 6. Dodatkowe czynności zawodowe
  • Eksponował 18 - krotnie sprzęt logopedyczny na krajowych i zagranicznych kongresach, sympozjach i konferencjach.
  • Zajmuje się szkoleniem logopedów.
  • Upowszechnia wiedzę za pośrednictwem różnych publikatorów.
  • Współpracuje z elektronikami, akustykami, informatykami, programistami.
  • Projektuje, konstruuje i wdraża do praktyki urządzenia i pomoce logopedyczne.
  • Wyposaża poradnie i gabinety w sprzęt i pomoce.
  • Opracowuje i upowszechnia komputerowe programy terapeutyczne.
 7. Członkostwo
  Antoni Bochniarz jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Psychoterapii, Grupa Hipnoterapii, Towarzystwa Kultury Języka Polskiej Akademii Nauk (Sekcja Logopedii), Polskiego Towarzystwa Afazjologicznego.
 8. Podstawowe zainteresowania zawodowe
  • Nowoczesne metody terapii jąkania.
  • Urządzenia i pomoce w praktyce logopedycznej.
  • Korekcja zaburzeń dyslalicznych.
 9. Publikował
  • Opracowania naukowe: Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, Nowiny Psychologiczne, Problemy Techniki w Medycynie, Śląskie Wiadomości Logopedyczne, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Zdrowie Psychiczne, Logopedia, Biuletyn Audiofonologii, Scholasticus, Klinicka' logopedie v praxi,, Szkoła specjalna.
  • Opracowania popularne: "Student", "Uroda"," Żyjmy dłużej", "Twoje dziecko", "itd.", "Nowator", Patria", "Schonheit", "Powiernik Rodzin", "Apostolstwo Chorych", "Nasze Inspiracje", "Posłaniec Świętej Rodziny".

© 2009 Demostenes | realizacja: mbmprojekt.pl & go2net.pl