Produkty

Próbując zrozumieć człowieka

Treścią książki są materiały podejmujące tematykę dotyczącą różnych aspektów życia. Czytelnik znajdzie w niej treści z różnych obszarów, które dotyczą: problemów ludzi w trzecim okresie, problemów wychowania, dylematów, rozterek i znaków zapytania, które stawia sobie człowiek refleksyjnie podchodzący do życia. Zainteresowani problematyką terapi i zaburzeń mowy znajdą też coś dla siebie, a osoby podejmujące refleksje na tematy egzystencjalno-psychologiczne też będą miały okazję poznać przemyślenia i sugestie autora.  W rozdziale „Próbując zrozumieć człowieka” pokazano osobę na ścieżkach egzystencjalnych lęków, w jej uwikłaniach, rozterkach, dylematach, gdy znajduje się pod naporem powinności i swoich pragnień, gdy stoi między zewnętrznymi nakazami a własnymi potrzebami, gdy oscyluje w swym bytowaniu między tendencją do rozwoju a skłonnościami do podporządkowywania się innym, gdy dokonuje wyborów różnych wartości. Autor próbuje pokazać człowieka, który miota się pomiędzy potrzebą pozostawania w bliskości wartości chrześcijańskich a potrzebami życia tzw. pełnią, z jego uciechami, przyjemnościami, pożądaniami, upadkami. Treści tej książki nawiązują do zagadnień po dejmowanych przez autora we wcześniejszych publikacjach.
powrót

© 2009 Demostenes | realizacja: mbmprojekt.pl & go2net.pl