Produkty

Uwolnij sie od jąkania

Ta książka pisana z wyraźnym ukierunkowaniem na osoby, których problem dotyczy. Może być pomocna w pracy logopedy, psychologa, pedagoga i rodziców mających dzieci z wadą wymowy. Jej treści dotyczą tego, co ważne w terapii, omawiają główne metody terapii, warunki efektywnej terapii, urządzenia techniczne wspomagające terapię. Autor zachęca czytelnika, by poszedł za podawanymi mu sugestiami, by dał sobie szansę dojścia do płynnych wypowiedzi. Przekonuje i zachęca go, odwołując się do swoich wieloletnich doświadczeń. Autor prezentuje optymistyczny pogląd na sprawy terapii jąkających się, pokazuje bogaty zestaw metod, technik i narzędzi, którymi wspomaga terapię.
powrót

© 2009 Demostenes | realizacja: mbmprojekt.pl & go2net.pl