Produkty

Tematy szkoleniowe na DVD

Tematy te podejmują treści związane z praktyką logopedyczną. Wyrosły z potrzeb praktyki i potrzebom praktyki służą. 

L.p.

Tematy wykładów i opracowań metodycznych

na nośnikach DVD

DVD

1

Sukces zawodowy logopedy – jak go osiągnąć?

+

2

Tego nie musisz oglądać (Wystrój i wyposażenie gabinetu)

+

3

Usprawnianie motoryki języka w  korekcji rotacyzmu

+

4

Instrumentarium logopedyczne nr 3- instrukcja użytkowa

+

5

Hipnoterapia – przykłady zastosowania hipnozy

+

6

Wizualizacja w terapii jąkania

+

7

Trudni pacjenci w terapii logopedycznej

+

8

Trudni rodzice w terapii logopedycznej

+

9

Widzieć i słyszeć palcami – opis funkcji analizatora głosek dla niedosłyszących i  niedowidzących

+

10

Jąkanie, logofobia i środki pierwszej pomocy

+

11

Różne oblicza jąkania

+

12

Stymulator logopedyczny – prezentacja funkcji użytkowych wielofunkcyjnego urządzenia

+

13

Instrumentarium logopedyczne nr 2

+

14

Hipomimia, a afekty stosowania metody gestykulacyjnej

+

15

Niejawne strategie w terapii jąkania

+

16

Symptomatyka i motywacja a efekty w  terapii jąkania

+

17

Możesz uwolnić się od jąkania

+

18

Szkolenia praktyczne w Gabinecie „DEMOSTENES”

+

19

Rozmaitości praktyki logopedycznej

+

20

Moje wychodzenie z jąkania (świadectwa)

+

21

Standardowe wyposażenie gabinetu logopedycznego

+

22

Terapia holistyczna

+

23

Efektywny logopeda

+

24

Szkolenia logopedyczne - opinie

+

25

Tego nie usłyszysz podczas studiów

+

26

Żorskie metamorfozy jąkających się

+

27

Techniczne i informatyczne pomoce

+

powrót

© 2009 Demostenes | realizacja: mbmprojekt.pl & go2net.pl