Założyciel firmy

Charakterystyka osobowa

Poznaj Antoniego Bochniarza nie tylko od zawodowej strony. Posłuchaj co mówią inni.Antoni Bochniarz
 • był wysokiej klasy specjalistą, którego osiągnięcia zauważyła i doceniła Europejska Fundacja Pomocy Intelektualnej, od której otrzymał stypendium naukowe;
 • był wynalazcą wielu użytecznych urządzeń pomocnych w przezwyciężaniu zaburzeń mowy, czego dowodem są dokumenty patentowe, wzory użytkowe, świadectwa ochronne;
 • był logopedą, którego wiedzę, kreatywność, innowacyjność, erudycję, refleksyjność, doświadczenie doceniają logopedzi i psychoterapeuci z krajowych i z zagranicznych ośrodków - potwierdzając to odbywanymi u niego szkoleniami i recenzjami jego opracowań i publikacji;
 • jest autorem dwunastu książek, obecnych nie tylko w gabinetach całej Polski oraz około stu artykułów publikowanych w czasopismach naukowych i popularnonaukowych;
 • jest współautorem kilku komputerowych programów terapeutycznych, obecnych w gabinetach na terenie całej Polski;
 • był  wydawcą i popularyzatorem wiedzy (publikacje naukowe i popularnonaukowe w wielu miesięcznikach i kwartalnikach, mające charakter specjalistyczny i o aspektach humanitarnych);
 • stażysta krajowych, renomowanych, klinik;
 • stażysta zagranicznych placówek naukowo-medycznych w Holandii (Utrecht), w Austrii (Graz), w Czechach (Praga);
 • był logopedą, który wdrożył do praktyki blisko siedemdziesiąt różnych pomocy i urządzeń, będących na wyposażeniu większości gabinetów w Polsce;
 • jest autorem opracowań, projektantem (wynalazków), z których korzystają też specjaliści z Czech i ze Słowacji, nie tylko w specjalności logopedycznej;
 • był aktywnym uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych;
 • był członkiem wielu towarzystw naukowych;
 • był efektywnym terapeutą pomagającym pacjentom nie tylko z terenu całej Polski.

© 2009 Demostenes | realizacja: mbmprojekt.pl & go2net.pl