Założyciel firmy

Nominacja do Nagrody „PHOENIX SARIENSIS”

Dorobek wynalazczo-wdrożeniowy, publikatorski i zawodowy logopedy Antoniego Bochniarza

Antoni Bochniarz
 • jest wysokiej klasy specjalistą, którego osiągnięcia zauważyła i doceniła Europejska Fundacja Pomocy Intelektualnej, od której otrzymał stypendium naukowe;
 • jest wynalazcą wielu użytecznych urządzeń pomocnych w przezwyciężaniu zaburzeń mowy; czego dowodem są dokumenty patentowe, wzory użytkowe, świadectwa ochronne;
 • jest logopedą, którego wiedzę, kreatywność, innowacyjność, erudycję, refleksyjność, doświadczenie doceniają logopedzi i psychoterapeuci z krajowych i z zagranicznych ośrodków - potwierdzając to odbywanymi u niego szkoleniami i recenzjami jego opracowań i publikacji;
 • jest autorem dwunastu książek, obecnych nie tylko w gabinetach całej Polski oraz około stu artykułów publikowanych w czasopismach naukowych i popularnonaukowych;
 • jest współautorem kilku komputerowych programów terapeutycznych, obecnych w gabinetach na terenie całej Polski;
 • jest wydawcą i popularyzatorem wiedzy (publikacje naukowe i popularnonaukowe w wielu miesięcznikach i kwartalnikach, mające charakter specjalistyczny i o aspektach humanitarnych);
 • jest (był) stażystą krajowych, renomowanych, klinik;
 • jest (był) stażystą zagranicznych placówek naukowo-medycznych w Holandii (Utrecht), w Austrii (Graz), w Czechach (Praga);
 • jest logopedą, który wdrożył do praktyki blisko siedemdziesiąt różnych pomocy i urządzeń, będących na wyposażeniu większości gabinetów w Polsce;
 • jest autorem opracowań, projektantem (wynalazków), z których korzystają też specjaliści z Czech i ze Słowacji, nie tylko w specjalności logopedycznej;
 • jest aktywnym uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych;
 • jest członkiem wielu towarzystw naukowych;
 • jest efektywnym terapeutą pomagającym pacjentom nie tylko z terenu całej Polski.
Ponadto, A. Bochniarz szkoli i szkolił logopedów w Gabinecie Logopedycznym „Demostenes” i w Poradni Logopedycznej w Żorach, był wykładowcą autorskich programów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i na Uniwersytecie Wrocławskim. Antoni Bochniarz to godny „ambasador” Żor, to jednoosobowa „instytucja”, jakże kreatywna, jakże efektywna, jakże prężna i owocna w niesieniu pomocy osobom pokrzywdzonym przez los, obciążonych różnymi wadami wymowy i deficytami rozwojowymi. Ktokolwiek zetknął się z dorobkiem tego specjalisty, musi on zrobić na nim wrażenie, gdyż wprawia w podziw, budzi szacunek i uznanie.

Dorobek Antoniego Bochniarza wart jest przynajmniej kilku doktoratów – tak oceniają jego osiągnięcia goście z Europy. Dziennikarze wielokrotnie dawali temu wyraz (A. Bochniarz był punktem zainteresowania różnych mediów). Czy społeczność żorska, poprzez swoich przedstawicieli, doceni osiągnięcia tego specjalisty? Dzięki temu specjaliście cała logopedyczna Polska wie, gdzie są Żory. Ci specjaliści przyjeżdżą do Żor, by korzystać z usług, z dorobku, z doświadczenia tego niekonwencjonalnego logopedy, który ze swojej profesji uczynił pasję, który ma nadzwyczajne osiągnięcia. W Żorach powstało Centrum Projektowania i Dystrybucji Urządzeń i Pomocy Logopedycznych, które stworzył nominowany.

Powyższe treści przekazuję Szanownej Kapitule, by w imieniu żorskiej społeczności z przychylnością przyjęła kandydaturę A. Bochniarza do nagrody „PHOENIX SARIENSIS” lub do nagrody „HONOROWY PHOENIX SARIENSIS”. Powyższe fakty podaję za zgodą Antoniego Bochniarza.

Miejsce siedziby kandydata: 44-240 Żory, Gabinet Logopedyczny „Demostenes”, skr. poczt. 86, tel. 032 43-42-548, www.demostenes.pl

Radny: Zenon Hebda

© 2009 Demostenes | realizacja: mbmprojekt.pl & go2net.pl