Założyciel firmy

Patenty i wzory użytkowe

 1. Wibrator logopedyczny
  • P. 133967. Biuletyn Urzędu Patentowego z 13.11.1981 r. i 30.09.1985 r.
  • Współtwórcą wynalazku jest Tadeusz Chorążyczewski.
 2. Sonda logopedyczna do przesuwania i wysklepiania masy języka
  • P. 135203. Biuletyn Urzędu Patentowego z 30.01.1984 r. i z 30.09.1985 r.
 3. Szpatułka logopedyczna do korekcji sygmatyzmu bocznego obustronnego
  • P. 135204. Biuletyn Urzędu Patentowego z 30.01.1984 r. i z 30.09.1985 r.
 4. Nakładka na mikrofon
  • W - 69178, Biuletyn Urzędu Patentowego 13 / 83.
 5. Szpatułka logopedyczna
  • W - 69179, Biuletyn Urzędu Patentowego 13 / 83.
 6. Nakładka na mikrofon
  • W - 69180, Biuletyn Urzędu Patentowego 13 / 83.
 7. Szpatułka do korekcji sygmatyzmu bocznego jednostronnego
  • W - 68898, Biulety Urzędu Patentowego 9 / 83.
 8. Sonda logopedyczna do korekcji sygmatyzmu przyzębowego i międzyzębowego
  • W - 68899, Biuletyn Urzędu Patentowego 9 / 83.
 9. Sonda logopedyczna do korekcji sygmatyzmu bocznego i do wywoływania głosek syczących
  • W - 68900, Biuletyn Urzędu Patentowego 11 / 83.
 10. Sposób logoterapii i korektor mowy do stosowania tego sposobu
  • P. 193873. Zgłoszenie patentowe z 09.11.1976 r.
  • Współtwórcą opracowania jest Zdzisław Szczukiecki.

© 2009 Demostenes | realizacja: mbmprojekt.pl & go2net.pl